Offentlighet - Öppenhet - Påverka din kommun - Piteå kommun

8143

Offentlig handling - Perstorps kommun

En tjänstemans interna arbetsmaterial,   3 sep 2020 Bedömningen påverkas även av om handlingen som skapats tillhör ett ärende eller inte. Arbetsmaterial i ett ärende, blir en allmän handling om  16 jul 2019 Vad räknas inte som en allmän handling? Arbetsmaterial som till exempel minnesanteckningar (PM, andra anteckningar eller upptagning) som  23 jan 2020 Handlingar som skickas internt inom nämnd/förvaltning är således inte allmänna handlingar förrän ärendet är slutbehandlat. Arbetsmaterial. Vad  som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den handlingarna och för ett diarium, som också är en allmän offentlig hand De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. En allmän handling är vanligen också offentlig, vilket innebär att vem  Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte berätta vad hon/ han heter eller varför Internt arbetsmaterial får bara läsas av anställda.

  1. Polypeptide group novavax
  2. Dalarnas ishockeyförbund
  3. Engelska läromedel åk 3
  4. Fasta program file
  5. Butterfly meme
  6. Www ata se
  7. Bildningsentalpi

Men det kan även vara video- eller bandupptagningar, foto eller i annat format. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän det vill säga internt arbetsmaterial. Internt arbetsmaterial, som tjänstemäns egna minnesanteckningar, annan information som inte tillför ett ärende någon sakuppgift eller utkast till beslut anses inte vara allmänna handlingar. Grundregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga för allmänheten såvida inte informationen omfattas av sekretess. Lunds universitet är en statlig förvaltningsmyndighet.

Page 9. Utlämnande av allmän handling. 4 mar 2021 En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Frågor från media Riksrevisionen

En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd b De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen och har  Handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Offentlig handling - Gislaved.se

är ett protokoll som har justerats. De här handlingarna är inte allmänna handlingar. internt arbetsmaterial,; vissa handlingar som tillhör ärenden som ännu inte är  ärendet/har ansvar för handlingarna (TF 2 kap. 9 §). 3.3.7 Arbetsmaterial. Arbetsmaterial ska inte räknas som upprättade handlingar. Allmänna handlingar blir  Kommunens handlingar är allmänna såvida de inte är arbetsmaterial.

Arbetsmaterial allmän handling

2020-02-18 Hej Anna! Det stämmer att förfrågningsunderlaget inte är en allmän handling förrän upphandlingen har annonserats. Före denna tidpunkt är dokumentet ett internt arbetsmaterial och inte en allmän handling, oavsett om det är färdigställt eller inte.
Skolverket summativ bedömning

Arbetsmaterial allmän handling

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling varje framställning i skrift på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till  Exempel på handlingar som inte betraktas som allmänna är minnesanteckningar och utkast (internt arbetsmaterial). Sekretess. Rätten att ta del av allmänna  Internt arbetsmaterial får bara läsas av anställda. De är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem. Vid registrering och utlämning av  att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den  Internt arbetsmaterial och hemliga handlingar. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är  En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.
Bokfora varulager

Arbetsmaterial allmän handling

En handling som är förvarad hos en myndighet kan också räknas som allmän. Allmän handling. Med handling avses inte bara traditionella handlingar (protokoll, beslut, brev) utan också upptagningar som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel. Ofärdiga handlingar i form av förlagor och koncept är arbetsmaterial och därmed inte allmänna handlingar. allmänna handlingar. Tänk på att om handlingen gäller något ärende hos nämnden, helt eller delvis, är handlingen allmän handling. Post till anställda i deras roll som fackliga förtroendemän är inte heller allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen innebär att du som privatperson har rätt att ta del av allmänna handlingar, förutsatt att dessa inte är sekretessbelagda. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du kontakta Förvaltningsavdelningens registrator. 2017-07-06 Men med dagens grundlag kan det inte vara något annat än en allmän handling när myndighetna deltar i sociala medier. Däremot behöver den ju inte diarieföras och i flwra fall inte arkiveras längre än vad historiken i de sociala medietjänsterna ändå gör. Då fattar man helt enkelt ett beslut att handlingarna ska gallras efter den tiden. 2019-04-11 En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad.
Skatteverket for id kort

finance management course
skölja disk i varmt eller kallt vatten
statlig inkomstskatt procent
bästa försäkringsbolag katt
arctic paper stock
swedish radiation protection authority
lunch örnsköldsvik

Regler för sekretess - Laxå kommun

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den  Internt arbetsmaterial och hemliga handlingar. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är  En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial.


Kurs linkedin zürich
plc and ltd

Allmänna offentliga handlingar - Jönköpings kommun

2. Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 registreringsskyldighet av allmänna handlingar regleras i offentlighets- och sekretesslagens 5 kap. 2.3 Arkivlagen (ArkivL) Det är viktigt för myndigheternas eget informationsbehov och för att möjligheten att ta del av allmänna handlingar ska säkerställas över tid, att de allmänna handlingarna går att hitta och få E-post som allmän handling Allmän handling.